Menu

Highline Public Schools
15675 Ambaum Blvd. SW Burien, WA 98166

Office Hours:

Monday-Friday: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.

Highline Public Schools
15675 Ambaum Blvd. SW Burien, WA 98166

You Are About To Leave the Highline Public Schools Website

You are now leaving the Highline website and will be redirected to a third-party application or website. This site may have advertisements or other content not necessarily endorsed or approved by Highline Public Schools. 

Somali Language Instruction

Elementary Programs

A Somali Heritage Club is offered to students as a weekly after-school opportunity at three of our elementary schools. Students develop Somali language skills, including reading and writing, as well as learning more about Somali culture. To learn more about this program at a specific school, please contact the instructor for the school:

Naadiga Dhaqanka Soomaaliyeed waxaa la qabtaa iskuulka ka dib todobaadkiba mar, waxaana lagu qabtaa saddex dugisi hoose. Ardaydu waxay ku bartaan af soomaaliga, qoraal iyo akhrisba. Waxa kale oo ay bartaan dhaqanka soomaaliyeed. Sidaad war dheeraad ah uga hesho barnaamijkan fadlan, la xiriir barah dugsiga.

Students attending Somali family event

Secondary Programs

At the high school level, Somali for Somali Speakers is offered at:

Ardayda dugsiga sare ee ku hadla af soomaaliga, waxaa fasal (calass) looga furay:

Students in this class maintain and develop proficiency in Somali by reinforcing and acquiring skills in listening, speaking, reading and writing; including the fundamentals of Somali grammar. Throughout the course, students explore themes of identity and learn how to navigate between informal and formal language structures. This class is conducted entirely in Somali with occasional analysis/comparisons to English.

Fasalkan waxuu ardayada ka taageeraya horumarinta iyo xoojinta afka sida: dhegeysiga ku hadalka, akhriska, qoraalka iyo dhismaha naxwaha(grammer) af soomaaliga. Ardaydu waxa kale oo ay dersaan  hab daqanka afka. Fasalkan waxaa lagu dhigaa af Somaali kulligii iyadoo marmar la barbar dhigo af ingriisga.

Somali Instructional Resources

Here are some resources if you are interested in practicing the Somali language at home.

Halkan waxaad ka heleysa waxyaalo ardayda ka caawinya inay af soomaliga guriga ku bartaan.

For questions about our Somali programs, please contact our Somali Language Specialist, Salaman Said. Salaman can be reached by email at salaman.said@highlineschools.org or by phone call at (206) 631-3185. 

Wixii su'aalo ah ee ku saabsan barnaamijyadeenna Soomaaliga, fadlan la xiriir Khabiirkeenna Af-Soomaaliga, Salaman Said. Salaman waxa lagula xidhiidhi karaa iimaylka ah salaman.said@highlineschools.org ama wac telefoonka (206) 631-3185.